Regulaminy udziału w konkursach Lyommy

 

Tutaj znajdziesz regulaminy obecnych oraz zarchiwizowanych konkursów organizowanych na naszych profilach społecznościowych: Facebook.com/LyommyPL oraz Instagram.com/lyommy.pl

Śledź uważnie nasze profile i wygrywaj wyjątkowe nagrody!

 


Regulamin konkursu „Outdoorowe plany na 2024 rok”.

1. Konkurs organizuje i zarządza firma Lyommy Miłosz Kubiak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:7822909964, REGON:521877843.

2. Okres trwania konkursu: od 28.12.2023 do 06-01-2024 r.

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy umieścić komentarz pod postem konkursowym na profilu Lyommy na Facebooku.

4. Komentarze konkursowe muszą zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe: „Jakie macie outdoorowe plany na 2024 rok?” Komentarz może być uzupełniony tekstem, obrazem lub filmem.

5. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę komentarzy.

6. Dodanie przez Uczestnika konkursu komentarza pod postem jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

7. Komentarze nie mogą naruszać prawa, praw osób trzecich ani godności osób trzecich. Nie mogą zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe, pornograficzne, erotyczne, przemocowe, rasistowskie, naruszające prywatność ani chronione prawem autorskim bez zgody właściciela.

8. W konkursie do zdobycia są trzy zestawy trzech wybranych posiłków liofilizowanych dostępnych na stronie www.lyommy.pl/sklep.

9. Każdy uczestnik może wygrać tylko jeden zestaw.

10. Do konkursu będą brane pod uwagę komentarze zamieszczone pod postem konkursowym do dnia 06.01.2024 r. do godz. 23.59.

11. Spośród wszystkich zgłoszeń zostaną wybrane trzy najciekawsze odpowiedzi i przyzna ich autorom nagroda. Wyniki zostaną ogłoszone do 07.01.2024 r. na publicznym profilu Lyommy na Facebooku.

12. Jeśli kontakt z zwycięzcą będzie utrudniony, Organizator zastrzega sobie prawo do ponownego wyboru Zwycięzcy.

13. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną lub jej wypłaty pieniężnej.

14. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

15. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i zobowiązany jest przesłać prywatną wiadomość zwrotną nie później niż 72 godziny od otrzymania informacji o wygranej. Laureat musi podać swoje dane: imię, nazwisko, adres oraz dane niezbędne do dostarczenia nagrody. Brak możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub niezgodność z regulaminem skutkuje powtórzeniem procedury wyboru zwycięzcy. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie podstawą do odmowy wydania nagrody.

16. Dane osobowe wymagane są do przekazania nagrody i nie będą wykorzystane w żadnym innym celu poza tym konkursem.

17. Przetwarzanie danych osobowych uczestników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych. Administratorem danych jest Lyommy, przetwarzający dane zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia. Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych.

18. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu, a interpretacja należy do Organizatora.

19. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z konkursem.

20. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany we współpracy z serwisem Facebook.